DİJİTAL İLETİŞİM STRATEJİSİ

İLETİŞİMDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

KULLANILAN DÖKÜMANLARDA GENEL BÜTÜNLÜĞÜN SAĞLANMASI
Kampanya süresince kullanılacak bütün materyaller, renk uyumu, yazı karakteri ve ebat açısından birbiriyle uyumlu olmalıdır. Materyallerin tasarımında bu kılavuz esas alınmalıdır. Kılavuz dışında farklı renkler ve yazı karakterlerinden oluşan materyaller kullanılmamalıdır.
İLETİŞİMİN GÜNLÜK RAPORLANMASI
Kullanıcılardan gelen mesajlar, dijital seçim ekibi yetkilileri tarafından değerlendirildikten sonra hızlı bir şekilde cevaplandırılmalıdır. Kullanıcılarla herhangi bir polemiğe girmeden gelecek her soru ve yorum yanıtlanmalıdır.
KUTLAMALAR VE TEBRİK MESAJLARI
Adaylar sosyal medya hesaplarında, seçim bölgelerinde ve ülkemizdeki önemli olaylarda ve günlerde dijital platformlarda seçmenlerle iletişim içinde olmalıdırlar. Kutlama ve tebrik mesajları ile sosyal medya kullanıcılarına ulaşmaya çalışmalıdır.
SOSYAL MEDYA KULLANICILARINA HİTAP ŞEKLİ
Adaylar, sosyal medya kullanıcılarına samimi ve sıcak bir üslupla hitap etmelidir. Diyaloğunu saygı çerçevesinde kurmalıdır.
SOSYAL MEDYA HESAPLARININ DUYURULMASI
Adaylar, katıldıkları miting, tv ve radyo programlarında sosyal medya hesaplarını duyurmalı ve seçmelerini hesapları üzerinden etkileşime davet etmelidir. Adayların tüm hesapları her an herkesin erişimine açık olmalıdır. Hiçbir gizlilik veya hesap koruma opsiyonu kullanılmamalıdır.
ADAYLARIN GÜNDEMİ TAKİP ETMESİ
Bir milletvekili adayının seçim kampanyaları ve devamında ülke ve dünya gündemini takip etmesi büyük önem taşımaktadır. Adayların gündemle ilgili oluşturacakları içerikler daha geniş kitlelere ulaşmalarını sağlayacaktır.
TAKİP EDİLECEK HESAPLAR
Adaylar, seçim kampanyası boyunca iletişimlerine katkıda bulunacak hesapları takibe almalıdır. Aşağıdaki hesaplar mutlaka takibe alınmalıdır.
* Cumhurbaşkanı
* Başbakan
* AK Parti kurumsal hesapları
* AK Parti milletvekili adayları
* Ulusal yayın organları
* Tüm bölgesel yayın organları
Adaylar, spekülasyona neden olacak hesapları takip etmekten kaçınmalıdır.
SEÇİM ÇALIŞMASINDA KULLANILACAK GÖRSELLER VE FOTOĞRAFLAR
Adaylar, kampanyada kullanılacak fotoğraflar, kılavuza uygun bir kadrajla, profesyonel fotoğrafçılar tarafından çekilmelidir. Adaylar yaptıkları ziyaret ve toplantı fotoğraflarını paylaşmalıdır. Adaylar fotoğraf ve video paylaşımlarını yaparken görsel materyallerin yüksek kalitede olmasına özen göstermelidir. Gerekirse yardımcı aparatlar ve cihazlar kullanılmalıdır.
PARTİNİN BELİRLEDİĞİ MÜZİK VE VİDEOLARIN KULLANILMASI
Sosyal medyada ve internet sitelerinde AK Parti’nin belirlemiş olduğu müzikler kullanılmalı, aynı şekilde önceden belirlenen tanıtım filmleri paylaşılmalıdır. AK Parti ile doğrudan ilişkisi olmayan müziklerin paylaşılması, reklam ve tanıtım filmlerinin gösterilmesi kampanyanın genel stratejisine uygun olmayacak ve AK Parti’nin kurumsal kimliğini olumsuz yönde etkileyecektir.
SEÇMEN PROFİLİNE UYGUN SÖYLEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ
Kampanya süresince kullanılacak söylemlerde seçmen profili dikkate alınmalıdır. Örneğin; gençlere hitap edilirken, onların ilgi ve beklentiler doğrultusunda AK Parti’nin yapacakları anlatılmalı, esnaf ve işçilere verilen mesajlarda bu kesimi ilgilendiren konular hakkında açıklamalarda bulunulmalıdır.
ETKİNLİK SÜRECİ YÖNETİMİ
Adaylar, günlük olarak yapacakları faaliyetleri sosyal medya ve internet sitesi üzerinden bir önceki akşam, ziyaret/et- kinlik sabahı ve ziyaret/etkinlikten yarım saat önce paylaşmalıdır. Aynı zamanda paylaşımlardaki lokasyon bildirimi seçeceği aktif kullanılarak ziyaret edilen yerler anlık olarak takip edilebilir olmalıdır. Ziyaret/etkinlik gerçekleştikten sonra aday, deneyimlerinden kısaca bahsedilmelidir. Faaliyetleri belirli etiketler (#hastag) altında gruplandırılarak sosyal medya kullanıcıları ile etkileşim artırılabilir. Eğer seçmenlerle çekilen fotoğraflar kullanılacaksa seçmenler, ilgili görsellerde etiketlenmelidir.
GÜVENLİK
Kampanya süresince kullanılacak dijital ve sosyal medya hesaplarının güvenliği önem taşımaktadır. Bu yüzden kullanıcı bilgileri ve şifreleri başkalarıyla paylaşılmaması gerekmektedir. Şifre doğrulama ihtiyacı ve hesapların başkaları tarafın- dan ele geçirilmesi durumunda hızlıca profesyonel uzmanlardan yardım alınmalıdır. Spam mesajlar ve hesaplara karşı dikkatli olunmalıdır.
MAHREMİYET
Adaylar, seçim çalışmalarını sosyal mecralardan paylaşma yoluna giderken, özellikle fotoğraf ve video kullanımı sıra- sında insanların özel hayatlarına son derece dikkat etmelidir.
KURUMSALA AYKIRI GÖRSEL VE YAZILI MATERYALİN KULLANILMAMASI
Her türlü görsel ve yazılı çalışmalar, genel merkezin belirlediği standartlar çerçevesinde yapılmalıdır. Bunun dışındaki çalışmalara sosyal medya hesaplarında ve internet sitelerinde yer verilmemelidir.
SOSYAL MEDYADA TARTIŞMADAN KAÇINILMASI
Dijital iletişim boyunca üzerinde durulacak en önemli konulardan birisi de hem seçmenle hemde diğer partilerle herhangi bir tartışmaya girmemektir. Aday, iletişimini tüm toplumu kucaklayacak bir çerçevede yürütmelidir. Seçmenlerle diyalog esnasında kararlı olunmalı ve bu kararlılık nazik ve kibar bir dille iletilmelidir. Hakaret, kötü söz ve argo içeren sözler kullanılmamalıdır. Bu türden mesajlara kesinlikle aynı tarzda cevap verilmemelidir.
SEÇMENLERİN DEĞERLERİNE TERS DÜŞECEK İÇERİKLERİN GİRİLMEMESİ
Adaylar, yaşam tarzı ve kültürel unsurlarla ilgili içerik paylaşırken farklı değerlere saygı göstermelidir.
SPOR MÜSABAKALARI İLE İLGİLİ İÇERİK GİRERKEN DİKKAT EDİLECEKLERLER
Adaylar özellikle aday oldukları bölgenin spor takımlarını destekleyen içerikler oluşturmalı ve fanatizmden kaçınmalıdır.
GEREKSİZ İÇERİK PAYLAŞIMI
Adaylar içerik paylaşımı konusunda aşırıya kaçmamalı, diğer kullanıcıların sosyal medya duvarlarını işgal eder derecede yoğun mesaj paylaşmaktan kaçınmalıdır.