İLETİŞİM STRATEJİSİ

Hiçbir mazeret başarının yerini tutmadığı gibi hiçbir başarı da tesadüfün eseri olamaz.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde en yenisinden en kıdemlisine, en gencinden en yaşlısına her kademedeki kardeşlerimizin ancak bir ekip ruhu ve bütünlüğü içinde yorulmak bilmeden çalışmasıyla milletimizin teveccühüne nail olabiliriz.

Sokakta, evde, işyerinde kısaca hayatın her alanındaki seçmene en doğru biçimde ulaşıp, onunla en doğru biçimde iletişim kurabilmek hiç kuşku yok ki bizleri diğer partilerden ayıracak ve halkımızın nezdinde öne geçirecektir.

Kullandığımız materyaller ve kelimelerden, siyasal söylemimize, kılık ve kıyafetimizden, davranış biçimimize, bizleri seçmen önünde var kılan her şey son derece büyük bir önem arz etmektedir.

Bu kılavuz işte bu amaçla hazırlanmış ve ondan yararlanacak herkese AK Parti’nin 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin kampanya iletişim yaklaşımını bütüncül bir açıdan aktarmayı hedeflemektedir.

 • 01 - ÇOK FAZLA MESAJ İHTİVA EDEN MATERYALLERİN KULLANILMASI
  Kampanya süresince kullanılacak slogan ve metinlerden oluşan materyaller, AK Parti Genel Merkezi’nden gelecek olanlar veya merkezin kullanılmasına müsaade ettiği dökümanlardan oluşacaktır. Bunun dışında hiçbir AK Parti adayı ve teşkilatı, kendi başına hazırladığı metin ya da sloganları kullanmamalı ve dağıtmamalıdır. Seçim kampanyamız ile ilgili konsept bütünlüğünün bozulmaması açısından bu konu büyük önem taşımaktadır.
 • 02 - KULLANILAN DÖKÜMANLARDA GENEL BÜTÜNLÜĞÜN SAĞLANMASI
  Kampanya süresince kullanılacak bütün dökümanlar, renk uyumu, yazı karakteri ve ebat açısından birbiriyle uyumlu olmak zorundadır. Özellikle bu dökümanların tasarımında ve basımında AK Parti kurumsal kimlik kılavuzunun esas alınarak takip edilmesi gerekmektedir. Farklı renk ve yazı karakterlerinden oluşan dökümanlar basılmamalı, dağıtılmamalıdır.
 • 03 - SEÇİM ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FOTOĞRAFLAR
  Kampanyada kulanılacak fotoğraflar, AK Parti kurumsal kimliğine uygun bir kadrajla, profesyonel fotoğrafçılar tarafından çekilmelidir. Ayrıca kampanyada kullanılacak fotoğraflarda aday ile Sn. Genel Başkanımızın fotoğraflarının birlikte kullanılma ihtimali olduğundan, adayın uygun renkte (koyu renk) bir takım elbise ve uygun renkli kravatlı fotoğrafının olması gerekmektedir.
 • 04 - KULLANILACAK MATERYALLERDE ESTETİK DÜZEY VE ALGILANABİLİRLİĞİN YÜKSEK OLMASI VE ÇEVREYE ZARARLI MALZEMELERİN KULLANILMAMASI
  Kampanya süresince kullanılacak materyallerin estetik ve kolay algılanabilir olması, AK Parti’nin imajına olumlu bir katkısı olacak ve seçmenin partiyi “düzenli, disiplinli” bir parti olarak algılamasını sağlayacaktır. Ayrıca, çevreye zarar verebilecek plastik ve naylon gibi malzemeler yerine kağıt ve bez gibi geri kazanılabilir maddeler kullanılacaktır. Görüntü, ses ve gürültü kirliliği yapılmayacaktır. Kısaca, AK Parti çevreye duyarlı bir seçim kampanyası yürütecektir.
 • 05 - KULLANILACAK OLAN MATERYALLERİN HEDEF KİTLEYE GÖRE MERKEZİ YERLERE ASILMASI
  Kampanya süresince kullanılacak olan afiş, el ilanı, bez afiş ve broşür gibi malzemeler merkezi yerlerde sergilenip, dağıtılmalıdır. Aynı zamanda propaganda araçlarının da aynı şekilde merkezi noktalarda olmasına dikkat edilmelidir. En kısa zamanda, en fazla seçmene ulaşabilmenin yolları aranmalıdır.
 • 06 - SEÇİM BÜROLARININ İŞLEVSEL VE KULLANIŞLI OLMASI
  Seçim büroları merkezi noktalarda kurulmalı ve büroların kullanımı mümkün olduğu kadar işlevsel hale getirilmelidir. Seçmenlerin seçim bürolarında AK Parti ve aday ile ilgili merak ettikleri sorulara en kısa zamanda cevap verilmesi sağlanmalı ve bunun önceden belirlenmiş bir düzen içerisinde gerçekleştirilmesine özen gösterilmelidir.
 • 07 - TEŞKİLAT VE SEÇİM BÜROSUNDAKİ GÖREVLİLERİN DEĞİŞTİRİLMEMESİ
  Seçim süresince AK Parti teşkilatlarında aynı kişilerin görev alması, gelen ziyaretçilerin en güzel şekilde ağırlanması ve gelen seçmen profilinin doğru saptanması, koordinasyonun bütünlüğü açısından önemlidir. AK Parti teşkilatlarının yetkili kılmadığı kişilerin sorumlu gibi algılanmasının önüne geçilmelidir.
 • 08 - TEŞKİLAT VE BÜROLARI ZİYARET EDEN SEÇMENLERİN KAYDEDİLMESİ
  AK Parti teşkilatlarına gelen seçmenlerin yaş, meslek ve öğrenim durumlarını içine alan bilgiler not edilmeli, düşünce ve istekleri doğru şekilde saptanmalıdır. Sorularını cevapsız bırakmamak, iletişimi sürekli kılmak için telefon numaraları ve e-mail adresleri temin edilmelidir. Seçmenlerin AK Parti’den beklentileri de, kampanyanın gidişatında önemli bir etken olacağından, bunların da kaydı düzenli şekilde yapılmalıdır.
 • 09 - TEKNOLOJİK İMKANLARDAN FAYDALANILMASI
  AK Parti’nin yerelliği vurgulanırken, aynı zamanda Ak Kadrolar’ın dünyayı bilen, teknolojinin bütün imkânlarından yararlanan, iş yapabilir ve kabiliyetli kadrolar olduğunu göstermek için günümüz iletişim cihazlarının teşkilatlar ve seçim bürolarında hazır halde bulundurulmasının önemi büyüktür.
 • 10 - GÜNLÜK AKTİVİTELERİ ANLATAN RAPORLARIN TUTULMASI
  Teşkilatlar ve seçim büroları, yaptığı çalışmalarla ilgili olarak rapor tutmalıdır. Bu çalışma, kampanya etkisinin ölçülmesi, ileride oluşabilecek problemlere vaktinde önlem alınması ve hedef kitlenin sağlıklı bir şekilde tanımlanması açısından önemli bir rol oynayacaktır.
 • 11 - DURUM DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI
  Teşkilatların ve seçim bürolarının en etkin şekilde çalışması, koordinasyonun sağlanması, düzenli veri akışının gerçekleşmesi, seçmen tepkilerinin ölçülmesi ve teşkilatlarda çalışma disiplininin sağlanması açısından sabah akşam günlük durumu değerlendiren toplantılar yapılmalı, seçmene ulaşabilecek kanal ve mecralar bölgenin durumuna göre yeniden ele alınmalıdır. Hedefimiz; AK Parti’nin icraat ve projelerini mümkün olduğunca daha fazla seçmene ulaştırmak olmalıdır.
 • 12 - PERSONELİN DİNAMİK VE HALKIN PROFİLİNİ YANSITAN KİŞİLERDEN SEÇİLMESİ
  AK Parti, bu seçimlerde gençlerin oluşturduğu kitleye büyük önem vermektedir. Bu önemi vurgulamak açısından teşkilatlar ve seçim bürolarında görev yapacak kadroların genç ve birikimli görevlilerden oluşmasında yarar vardır. Bu gençlerin aynı zamanda çabuk karar alabilen, yetenekli, partinin düşüncelerini doğru şekilde anlatabilecek kişiler olması ve bölgenin genel yapısına uygun olanlar arasından seçilmesine dikkat edilmelidir.
 • 13 - PARTİNİN BELİRLEDİĞİ MÜZİK VE CD’LERİN KULLANILMASI
  Teşkilatlar ve seçim bürolarında AK Parti’nin belirlemiş olduğu müzikler kullanılmalı ve aynı şekilde önceden belirlenen basılı ve dijital ürünler gösterilmelidir. Bunun dışında herhangi bir sanatçının parçası, AK Parti ile doğrudan ilişkili olmayan müziklerin dinletilmesi, reklam ve tanıtım filmlerinin gösterilmesi, kampanyanın genel stratejisine uygun olmayacak, AK Parti’nin kurumsal kimliğini olumsuz yönde etkileyecektir.
 • 14 - ANONSLAR, MÜZİKLER VE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ
  Kampanya süresince seçilecek müziklerde ve anonslarda önceden belirlenmiş müzikler ve anonslar kampanya için kullanılırken, gürültü kirliliği oluşturmamaya özen gösterilmelidir. Okul, hastane, ibadethane vs. gibi yerlerin çevresinde müzik çalınmamasına ve anons yapılmamasına dikkat edilmelidir.
 • 15 - SEÇMEN PROFİLİNE UYGUN SÖYLEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ
  Kampanya süresince kullanılacak söylemlerin dile getirilmesinde seçmen profili dikkate alınmalıdır. Orneğin; gençlere hitap edilirken, onların ilgileri ve beklentileri doğrultusunda AK Parti’nin yapacakları anlatılmalı, esnaf veya işçilere verilen mesajlarda ise bu kesimi ilgilendiren konular hakkında açıklamalarda bulunulmalıdır.
 • 16 - SEÇMEN SORULARININ BELİRLENMESİ VE CEVAPLARIN HAZIRLANMASI
  Teşkilatlar ve seçim büroları, yapacağı bir çalışma ile seçmenin sorabileceği sorulara önceden cevap hazırlamalıdır. Kampanya süresince gelebilecek farklı sorular ise durum değerlendirme toplantılarında ele alınmalı, bu sorular partimizin düşüncelerini yansıtan söylemler ile cevaplandırılmalıdır. Bunun dışında seçmen bürosundaki görevliler, kendi kişisel düşüncelerini seçmene aktarmamalıdır. Kampanya stratejisinin mümkün olduğu kadar korunması, her aşamada sağlanmalıdır.
 • 17 - KIYAFETLERDEKİ RENK VE UYUM BÜTÜNLÜĞÜ
  Teşkilatlar ve seçim bürolarında görev alacak olanlar mümkün olduğu kadar aynı renk ve özellikte kıyafet giymelidirler. Bu, aynı zamanda takım ruhunu çağrıştıracak ve birlikte hareket edildiği imajını doğuracaktır. AK Parti’de kişiler değil, ilkeler önemlidir. Bu da en küçük birimlerde dahi üzerinde özenle durulması gereken bir konudur.
 • 18 - AK PARTİ ROZETİ VE İŞARETLERİNİN KULLANILMASI
  Teşkilatlar ve seçmen bürolarında görev yapanların AK Parti mensubu olduğunun anlaşılması, mesajın en etkili şekilde seçmen kitleye ulaştırılması açısından, AK Parti rozeti ve yaka kimlik kartları kullanılmalı, özellikle rozetler ve yaka kimlik kartları kıyafetlerin üzerinde gösterilmelidir.
 • 19 - SEÇMEN SORULARININ HİYERARŞİK DÜZENE GÖRE CEVAPLANDIRILMASI
  Seçmenlerin AK Parti ile ilgili soracakları sorularda teşkilatlardaki ve seçim bürolarındaki görevliler yetersiz kaldıklarını hissettikleri anda, hiyerarşik yapıyı bozmadan diğer görevlilerden yardım almalıdır. Bu şekilde partimizin söylemleri en yalın ve etkili şekilde seçmene iletilmelidir.
 • 20 - YEREL MEDYA İLE OLAN İLİŞKİLER
  Yerel medya, AK Parti’nin yerel seçim kampanyası sırasında önemli bir role sahiptir. Yerel medya, bu yüzden doğru ve etkili bir şekilde kullanılmalıdır. Partimizin, farklı anlamlara yol açabilecek düşünceleri dile getirmemesi açısından, verilecek mesajların tek bir ağızdan çıkmasına ve bu açıklamaları yapanların partide yetkili kişiler olmasına dikkat edilmelidir. Parti adına yerel medyaya yapılan açıklamaları önceden belirlenen bir yetkilinin yapması büyük önem taşımaktadır.
 • 21 - KURUMSALA AYKIRI GÖRSEL VE YAZILI MATERYALLERİN KULLANILMAMASI
  Her türlü görsel ve yazılı çalışmalar, genel merkezin belirlediği standartlar çerçevesinde yapılmalıdır. Bunun dışındaki çalışmalara teşkilatlarda ve seçim bürolarında yer verilmemelidir.
 • 22 - SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİYLE YAKIN İLİŞKİLER KURULMASI
  Sivil toplum örgütleri ile kurulacak ilişki, yerel seçim kampanyamız açısından önemlidir. Doğru ve inanılır bir seçim kampanyasının yürütülmesinde bölgedeki tüm sivil toplum örgütlerinin mutlaka desteği alınmalı, partimizin düşünceleri, bu örgütlere en doğru şekilde aktarılmalıdır.
 • 23 - YEREL SEÇİM ÇALIŞMALARINDA TARTIŞMADAN KAÇINILMASI
  Kampanya süresi boyunca üzerinde durulacak en önemli konulardan biri de, güler yüzlü olmak, hem seçmenle hem de diğer partililerle tartışmaya girmemektir. Teşkilatlar ve seçim bürolarında görev alacaklar bu konuda hassas olmalıdır. Partimizin yerel seçim kampanyası, aynı zamanda bütün toplumu kucaklayan bir çerçevede yürütülmelidir. Seçmenlere mesaj iletilirken kararlı olunmalı, bu kararlılık nazik ve kibar bir şekilde iletilmelidir. AK Parti, milletimizin partisidir.
 • 24 - PROMOSYON ÜRÜNLERİNİN PLANLANMASI
  Partimizin kullanacağı promosyonlar yasal çerçeveler içerisinde kullanılmalı ve seçmen profili dikkate alınarak cinsiyet ve yaş gruplarına göre sınıflandırılmalıdır. Kadınların kullandığı promosyon ürünler erkeklere, erkeklerin kullandığı ürünler kadınlara verilmemeli; çocukların kullanabileceği promosyonlar ise gençlere dağıtılmamalıdır.
 • 25 - KUTLAMALAR VE TEBRİK MESAJLARI
  Adaylar, aday oldukları bölgedeki ve ülkemizdeki önemli olayları ve günleri kaçırmamaya özen göstermeli, kutlama ve tebrik mesajları ile seçmene ulaşmaya çalışmalıdır.
 • 26 - BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARININ KIYAFETLERİ
  Belediye başkan adayları, seçim alanlarına ve katılacakları aktivitelere göre kıyafet belirlemelidir. Bu aktiviteler sırasında ve propaganda süresi boyunca mevsim şartlarına uygun kıyafetler seçilmelidir.
 • 27 - BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARININ DANIŞMANLARI
  Belediye başkan adaylarının çevresindeki danışmanlar sevecen olmalı, iletişim dilini iyi bilmeli ve adayların seçmenle iletişim kurmasında etkin bir rol üstlenmelidir.
 • 28 - BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI GÜLER YÜZLÜ OLMALI
  Seçmenle kurulacak iletişimde hiçbir şekilde tartışmaya girilmemeli ve adaylar mümkün olduğu kadar sabır ve güler yüzle seçmene yaklaşmalıdır. Diğer partileri ve onların adaylarını kötülememeli, sadece kendi partisinin icraat ve çalışmalarını anlatmalıdır.
 • 29 - ZİYARET EKİBİNİN OLUŞTURULMASI
  Adaylar, kampanya süresince yapacakları ziyaretler için ekibini iyi kurmalı, ziyaret ekibinde her yaş ve cinsiyet grubunu temsil edebilecek temsilciler bulundurmalıdır.
 • 30 - BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI TOPLUMUN HER KESİMİYLE İLETİŞİM KURMALIDIR
  Adaylar, hiçbir ayrım gözetmeden toplumun bütün kesimleriyle diyaloğa girmelidir. Bunun için düğün, toplantı ve cenaze törenleri ile önemli olaylardan vaktinde haberdar olunmalı ve bu törenlere mutlaka gidilmelidir.
 • 31 - KANAAT ÖNDERLERİ İLE ETKİLİ İLETİŞİM KURULMASI
  Adaylar, seçim bölgelerindeki kanaat önderleri ile sürekli iletişim halinde olmalı, onlar ile dirsek temasında bulunmaya dikkat etmelidir. Kanaat önderleri ile iletişim halinde olmak hem seçim bölgelerindeki insanların beklentilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olacak, hem de kanaat önderinin insanlardaki olumlu algısı adayın daha kolay kabullenilmesini sağlayacaktır.
 • 32 - ŞEHRİN AMATÖR VE PROFESYONEL SPOR KULÜPLERİ İLE İLETİŞİM
  Adaylar, şehrin (ya da kendi seçim bölgelerinin) amatör ve profesyonel spor kulüplerinin maçlarına gitmeli ve halkla bütünleşerek coşkuyu paylaşmalıdır.
 • 33 - SEÇMENLERE ADIYLA HİTAP EDİLMESİ
  Belediye başkan adayları, propaganda çalışmaları sırasında tanıdığı insanlara mutlaka adıyla hitap etmeli, sıcak, saygılı ve güler yüzlü davranmalıdır.
 • 34 - SEÇMENİN DİLE GETİRDİĞİ SORUNLARIN NOT EDİLMESİ
  Belediye başkan adayları iletişim kurduğu seçmenin sorunlarını doğru tahlil etmeli ve onların dile getirdiği sorunları not almalıdır. Böylece seçmenle kurulacak iletişimin daha sağlıklı olması sağlanacaktır.
 • 35 - BÖLGE SORUNLARININ ÖNCEDEN ARAŞTIRILMASI VE PROJELER
  Belediye başkan adayı, propaganda amacıyla gideceği bölgenin sorunlarını önceden araştırıp öğrenmeli ve bu sorunlarla ilgili olarak partimizin sunacağı çözüm önerilerini tespit etmelidir.
  AK Parti belediye başkan adayları, seçmen ve medyanın karşısına makul projelerle çıkmalıdır. Uygulanabilir, yasalara aykırı olmayan, tüm altyapısı düşünülmüş ve seçmenin ortak mutabakatına uygun projeler üzerinde durulmalıdır.
 • 36 - ÇOCUKLARLA VE GENÇLERLE ETKİLİ İLETİŞİM KURULMALI
  Belediye başkan adayları, mümkün olduğu kadar çocuklarla ve gençlerle etkili iletişim kurmalıdır. Ayrıca gençlerle birlikte çeşitli spor aktivitelerine katılmalıdır. Basketbol, futbol vb. oyunlar bu aktivitelerden bazılarıdır. Çocuklarla ve gençlerle kurulan etkili iletişim kadar kadın seçmenlerle de etkili iletişim kurmalı, aday, onların beklentilerini özellikle dikkate almalıdır.
 • 37 - PARTİ MESAJLARININ, HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ İLE DUYURULMASI
  AK Parti’nin mesajları seçmene en etkili şekilde ulaştırılmalıdır. İnsanlarla yüz yüze görüşmeler yapılmalı, esnafla birebir temas halinde olunmalı, ev ziyaretleri gerçekleştirilmelidir. Ancak bu iletişim çalışmalarında esnafın rahatsız olmasına, trafiğin tıkanmasına neden olacak davranışlardan uzak durmak gerekmektedir.
  Ayrıca daha önceden belirlenen mekan veya alanlara özel halkla ilişkiler faaliyetleri de düzenlenmelidir.
 • 38 - MİTİNG VE TOPLANTI ORGANİZASYONLARI
  Adayların yapacağı miting ve organizasyonlar profesyonelce düzenlenmiş olmalıdır. Yapılan miting ve toplantılarda düzen ön planda olmalı, miting ve toplantı alanları aday kılavuzundaki ilgili açıklamalar dikkate alınarak düzenlenmelidir.
 • 39 - TANITIM FAALİYETLERİNİN, BİLİNEN MECRALAR DIŞINDA DA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
  AK Parti için, tanıtım faaliyetlerini bilinen mecraların dışına taşımak ve gerekirse yeni mecralar üretmek önemlidir. Bu bakımdan partinin tanıtım faaliyetleri, yine belli bir disiplin ile yeni ve ilgi çekecek, diğer partilerin de kullanmadığı mecralara taşınmalıdır.
 • 40 - SOSYAL MEDYA KULLANIMI
  Günümüzdeki iletişim mecralarının başında sosyal medya gelmektedir. Ancak sosyal medya manipülasyona açık olduğundan, adaylar sosyal ve dijital medya mecralarını kullanırken kılavuzdaki ilgili açıklamalara dikkat etmeli, seçmenle asla tartışmaya girmemelidir. Adaylar resmi hesaplardan güncel bilgileri seçmenle paylaşmalı, seçmenlerin sorularını cevapsız bırakmamalıdır.
 • 41 - 31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ’NDE AKİM’İN KULLANILMASI
  AK Parti, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’ne, Genel Merkezi’ne bağlı olarak il ve ilçe başkanlıklarında oluşturduğu AKİM (AK Parti İletişim Merkezi) ile büyük bir ivme kazandıracaktır. Seçmenlerimiz, AK Parti’li il, ilçe ve belde belediye başkan adayları hakkındaki görüşlerini ve kendi bölgeleri ile ilgili sorun ve önerileri AKİM aracılığı ile partimize ileteceklerdir.
  Sonuç olarak, tüm partililer ve teşkilat görevlilerimiz şunu bilmelidir ki; AK Parti’nin 31 Mart Yerel Seçimleri’nde en başarılı parti olarak çıkabilmesi, teşkilat mensuplarının gayretleriyle mümkündür. Ancak bu gayretlerin belli bir disiplin ve ahenk içerisinde yürütülmesi önemlidir. Bunun için yukarıda sıralanan maddelere uyulması ve bunların en titiz şekilde uygulanması gerekmektedir.
 • 42 - SEÇİM YASAKLARINA UYULMASI
  Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın belirlediği seçim yasaklarını “www.ysk.gov.tr” adresinden, AK Parti Genel Merkezi ve Seçim Koordinasyon Merkezleri’nden ve illerdeki seçim işleri başkanlıklarından öğrenebilirsiniz.
 • 43 - ADAYLAR İÇİN SEÇİM KILAVUZU İNTERNET SİTESİNDE
  AK Parti belediye başkan adayları, seçim kılavuzundaki bilgilere ve kurumsal kimliğe www.akadaylar.com adresinden ulaşabilirler.