İLETİŞİM STRATEJİSİ

İLETİŞİMDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

UYUM ve BÜTÜNLÜK
Seçim süresince kampanya ve iletişim faaliyetlerinin sağlıklı ve sürdürülebilir olmasını sağlamak, belli bir disiplin ve kurallar çerçevesinde hareket edilmesine bağlıdır. 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde partimizin yürüteceği kampanyada kullanılacak materyaller ile milletvekili adayları ve teşkilat çalışanlarının davranışlarına kadar bütün ayrıntıların, uyum ve bütünlük oluşturması gerekmektedir. Bu uyum ve bütünlüğü sağlayacak temel kurallar madde madde izah edilmiştir.
İKİ SEÇİM TEK KAMPANYA
24 Haziran seçmenlerinde Cumhurbaşkanı ve Milletvekilleri farklı oylarla seçilecektir. Bununla birlikte Cumhurbaşkanımız liderliğinde partimiz tarafından ortak ve bütünleşik bir seçim kampanyası yürütülecektir. Bu sebeple 2 seçim için ortak kampanya yürütülecek ve bütünlük muhafaza edilecektir.
ESER VE HİZMET SİYASETİ
AK Parti’nin 16 yıl boyunca Türkiye’ye kazandırdığı eser ve hizmetler ortadadır. Ülke yönetiminde 16 yıllık büyük bir tecrübesi vardır. AK Parti’nin rakibi her seçimde kendisidir. Kendi koyduğu hizmet çıtasını aşmak için kendiyle yarışmaktadır. Her seçimde milletin beklenti ve talepleri artmaktadır. Hedefimiz; AK Parti’nin icraat, vaat ve hedeflerini mümkün olduğunca daha fazla seçmene, en doğru mecraları kullanarak ulaştırmaktır.
ORTAK MÜZİK, ORTAK SLOGAN
Kampanyada kullanılacak slogan ve metinlerden oluşan materyaller, AK Parti Genel Merkezi’nden gelecek olanlar veyamerkezin kullanılmasına izin verdikleridir. Bunun dışında hiçbir AK Parti adayı ve teşkilatı, kendi başına hazırladığı metin, slogan, görsel, müzik, film ya da slogan kullanmamalıdır. Kampanyada kullanılacak bütün dokümanlar birbiriyle uyumlu olmalıdır. Bu dokümanlar tasarımında ve basımında bu kılavuz esas alınmalıdır.
HERKESİ KUŞATMAK HER KESİME ULAŞMAK
Bütün seçimlerin anahtarı, seçmenle kurulan iletişimdir. Samimi, hasbi, birebir ve doğrudan kurulan iletişimler, 24 Haziran seçimlerinin de kaderini belirleyecektir. Herkesi kuşatmak, her kesime ulaşmak, güler yüzlü olmak esastır. Tercihi her ne olursa olsun seçmenle veya diğer partililerle tartışmaya girmekten özellikle uzak durulmalıdır. Teşkilatlar ve seçim bürolarında görev alacaklar bu konuda hassas olmalıdır. Seçmenlerle karşılıklı diyalog halinde olunmalı ve talepleri can kulağıyla dinlenmelidir. Adaylar kendilerini diğer partilerin adayları ile kıyaslamamalıdır.
SICAK TEMAS
Adaylar; kanaat önderleri, çocuklar, gençler, kadınlar, esnaflar.... toplumun bütün kesimleriyle sıcak temas sağlamalı, yüz yüze görüşmeler yapmalı, ev ziyaretleri gerçekleştirilmelidir. Bunun için ekibini kurmalı, ekip; ziyaretlerde her yaş ve cinsiyet grubunu temsil edecek nitelikte olmalıdır. Adaylar, hiçbir ayrım gözetmeden toplumun bütün kesimleriyle diyaloğa girmelidir. Bunun için düğün, toplantı ve cenaze törenleri ile önemli olaylardan vaktinde haberdar olmalı ve bu törenlere mutlaka katılmalıdır.
ÇÖZÜM ODAKLI, BİLGİLİ, MAKUL
Milletvekili adayı, propaganda amacıyla gideceği bölgenin sorunlarını önceden araştırıp öğrenmeli ve bu sorunlarla ilgili olarak partimizin sunduğu çözüm önerilerini tespit etmelidir. Milletvekili adayları, seçmen ve medyanın karşısına makul projelerle çıkmalıdır. Teşkilatlar ve seçim büroları da seçmenin sorabileceği sorulara önceden cevap hazırlamalıdır. Kampanya sürecinde gelebilecek farklı sorular ise durum değerlendirme toplantılarında ele alınmalı bu sorular partimizin rehber edindiği, “insanı yaşat ki devlet yaşasın” yaklaşımıyla cevaplandırılmalıdır.
GÜNDEM TAKİBİ ve MEDYA
Adaylar, bölge, şehir, ülke ve dünya gündemini yakinen takip etmeli, önemli olayları ve günleri kaçırmamaya özen göstermeli, kutlama ve tebrik mesajları ile seçmene çeşitli mecralardan ulaşmaya çalışmalıdır. Bu mecraların etkin olanlarından biri sosyal medyadır. Ancak sosyal medya manipülasyona açık olduğundan, adaylar sosyal ve dijital medya araçlarını kullanırken kılavuzdaki ilgili açıklamalara dikkat etmeli, seçmenle asla tartışmaya girmemelidir. Adaylar resmi hesaplardan güncel bilgileri seçmenle paylaşmalı, seçmenlerin sorularını cevapsız bırakmamalıdır.
YEREL MEDYA İLİŞKİLERİ
Yerel medya, AK Parti’nin genel seçim kampanyası sırasında önemli bir role sahiptir. Farklı anlamlara ve manipülasyonlara yol açabilecek durumlara mahal vermemek için, medyaya yapılan açıklamaları önceden belirlenen bir yetkilinin yapması büyük önem taşımaktadır.
ADAYIN EKİBİ
Milletvekili adaylarının danışmanları ve ekibi adab-ı muaşeret kurallarına vakıf olmalıdır. Adayların seçmenle iletişim kurmasında etkin rol üstlenmelidir. Milletvekili adayları ve ekibi iletişim kurduğu seçmenin sorunlarını doğru anlamalı ve dile getirilen sorunları not almalıdır. Sorunların çözümü için seçmenlere geri dönüş yapmalıdır.
MİTİNG VE TOPLANTI ORGANİZASYONLARI
Adayların yapacağı miting ve organizasyonlar profesyonelce düzenlenmiş olmalıdır. Yapılan miting ve toplantılarda düzen ön planda olmalı, miting ve toplantı alanları aday kılavuzundaki ilgili açıklamalar dikkate alınarak düzenlenmelidir.
FOTOĞRAF KULLANIMI
Kampanyada kullanılacak fotoğraflar, kılavuza uygun bir kadrajla, profesyonel fotoğrafçılar tarafından çekilmelidir. Kampanyada aday ve Cumhurbaşkanının fotoğraflarının birlikte kullanılması durumunda, adayın fotoğrafının kılavuzda belirlenen Cumhurbaşkanının fotoğraflarıyla ve fotoğraflarındaki kıyafetleriyle uyumlu olmalıdır.
ÇEVRE DUYARLILIĞI
Kampanya süresince çevreye zarar verebilecek plastik ve naylon gibi malzemeler yerine kâğıt ve bez gibi geri kazanılabilir maddeler kullanılmalıdır. AK Parti çevreye duyarlı bir seçim çalışması yürütecektir.. Müzik ve anonslarda gürültü kirliliği oluşturmamaya büyük özen gösterilmelidir. Okul, hastane, ibadethane vb. gibi yerlerin çevresinde müzik çalınmamasına ve anons yapılmamasına dikkat edilmelidir.
SEÇİM BÜROLARI
Seçim büroları merkezi noktalarda kurulmalı ve bürolar, engelli vatandaşlarımız için de işlevsel hale getirilmelidir. Seçmenlerin AK Parti ve aday ile ilgili merak ettikleri sorulara en kısa zamanda cevap verilmelidir.
GÖREVLİ PROFİLİ
AK Parti, her seçimde gençlerin oluşturduğu kitleye büyük önem vermektedir. Bundan dolayı teşkilatlar ve seçim bürolarında görev yapacak kadroların genç ve birikimli görevlilerden oluşmasında yarar vardır. Bu gençlerin aynı zamanda çabuk karar alabilen, yetenekli, partinin düşüncelerini doğru anlatabilecek kişiler olması ve bölge kültürüne vakıf olmalarına özen gösterilmelidir.
SÜREKLİ İLETİŞİM
AK Parti teşkilatlarına gelen seçmenlerin yaş, meslek ve öğrenim durumlarını içine alan bilgiler not edilmeli, düşünce ve istekleri doğru şekilde saptanmalıdır. İletişimi sürekli kılmak için telefon numaraları ve e-mail adresleri temin edilmelidir. Seçmenlerin AK Parti’den beklentileri de kampanyanın gidişatında önemli bir etken olacağından, bunların kaydı düzenli şekilde tutulmalıdır.
GÜNLÜK RAPORLAMA
Teşkilatlar ve seçim büroları, yaptığı çalışmaları günlük olarak raporlamalıdır. Bu çalışma, kampanya etkisinin ölçülmesi, ileride oluşabilecek problemlere vaktinde önlem alınması ve hedef kitlenin sağlıklı bir şekilde tanımlanması açısından önemli işlev görecektir.
DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI
Teşkilatların ve seçim bürolarının en etkin şekilde çalışması, koordinasyonun sağlanması, düzenli veri akışının gerçekleşmesi, seçmen tepkilerinin ölçülmesi ve teşkilatlarda çalışma disiplininin sağlanması açısından, sabah-akşam günlük durumu değerlendiren toplantılar yapılmalıdır. Seçmene ulaşabilecek kanal ve mecralar bölgenin durumuna göre yapılandırılmalıdır.
AKİM
24 Haziran 2018 Genel Seçimlerine, genel merkeze bağlı, il ve ilçe başkanlıklarının oluşturduğu AKİM (AK Parti İletişim Merkezi) büyük bir ivme kazandıracaktır. Seçmenlerimiz, milletvekili adaylarımız hakkındaki görüşlerini ve kendi bölgeleri ile ilgili sorun ve önerileri AKİM aracılığı ile partimize iletmektedir. Adaylarımız, AKİM ile iletişime geçip, seçim bölgeleri ile ilgili sorun ve önerileri almalı ve seçmene geri dönüş yapmalıdır.
SEÇİM YASAKLARI
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın belirlediği seçim yasaklarını “www.ysk.gov.tr”adresinden, AK Parti Genel Merkezi ve seçim Koordinasyon Merkezleri’nden ve illerdeki Seçim İşleri Başkanlıklarından öğrenebilirsiniz.